Vidste du at

Lad os holde os til fakta:
a) Det er et faktum, at jøderne i 2000 år er blevet forfulgt, hvor end de forsøgte at bosætte sig. Også i Danmark forfulgte vi jøderne.
b) Det er et faktum, at vi i Danmark har opført os racistisk over for alle indvandrere, og at alle verdens folkeslag har gjort det samme. Det skal vi alle ændre.
c) Det er et faktum, at den østrigske journalist, Theodor Herzl, i slutningen af 1800-tallet fik den idé, at jødernes problem med forfølgelse kunne løses, hvis de fik deres egen stat. Han mente, at denne stat skulle oprettes i Palæstina, og denne idé, zionismen, udbredte han.
d) Det er et faktum, at Palæstina den gang var besat af osmannerne, men da Palæstina efter 1. Verdenskrig blev besat af englænderne, så zionisterne deres chance. I 1917 fik de overbevist den britiske regering, som i Balfourerklæringen tilkendegav, at den så med “velvilje” på etableringen af “et nationalt hjem for det jødiske folk” i Palæstina.
e) Det er et faktum, at jøder derefter begyndte at emigrere til Palæstina for at realisere den zionistiske idé. I tiden op mod 2. Verdenskrig begyndte Adolf at beslaglægge jødernes ejendom, men der blev lavet en aftale om, at jøder, som emigrerede, kunne få lov at købe tyske vare og tage dem med til Palæstina.
f) Det er et faktum, at skammen over de 6 millioner jøder, som blev myrdet under holocaust, blev til opbakning til den zionistiske idé. Skib efter skib med jødiske flygtningen fra det krigshærgede Europa sejlede til Palæstina, og den 14. maj 1948 godkendte det nyoprettede FN oprettelsen af staten Israel.
g) Det er et faktum, at allerede Theodor Herzl var opmærksom på, at Palæstina var befolket med palæstinensere, som stod i vejen for oprettelsen af en ren, jødisk stat. Zionisterne havde i mindre skala udført terror mod både palæstinenserne og englænderne, og allerede før oprettelsen havde zionisterne en plan for, hvordan den fremtidige stat skulle beskyttes, nemlig Plan Dalet.
h) Det er et faktum, at Plan Dalet beskriver en fjende, som skal bekæmpes med alle midler og at denne fjende er palæstinenserne samt araberne i de omkringliggende lande. Dagen efter oprettelsen af Israel blev denne plan sat i værk, og 750.000 palæstinensere blev fordrevet.
i) Det er et faktum, at zionisterne viste lige så lidt menneskelighed, som den umenneskelig behandling som de selv havde været udsat for. Palæstinenserne er siden 1948 blevet tyranniseret på alle tænkelige måder for at tvinge dem til at flytte, og flyttede de ikke, så blev de dræbt.
j) Det er et faktum, at alt, hvad der siden er sket i Israel, har været en del af zionisternes plan. Bag alle krige, fredsforhandlinger og forsøg på selvstyre har zionisterne ufortrødent fortsat mod deres mål, og folkemordet i Gaza er yderligere et skridt fremad.
k) Det er et faktum, at alle regeringer i Vesten, herunder den danske regering og det danske kongehus, har været vidende om det zionistiske projekt, og at de stiltiende har bifaldet det. Det betyder, at også Kong Frederik kender zionisternes mål og lukker sine øjne for myrderierne på palæstinenserne.
l) Det er et faktum, at Vesten, herunder den danske regering og det danske kongehus, har bistået det zionistiske projekt ved at tilskynde til had mod muslimer, fx med Muhammedtegningerne. Man har også bistået ved at udbrede løgnen om 9/11 og på den baggrund ført krig på vegne af Israel mod Israels arabiske nabolande.
m) Det er et faktum, at Vesten har hævdet, at Israel var et demokrati, og at Vesten selv gik i krig for at forsvare ”friheden” og ”demokratiet”. Zionisterne og Vesten har således haft et fint samarbejde om at dræbe muslimer.
n) Det er et faktum, at befolkningen i Danmark tror på de løgne, som magthaverne i Vesten har fortalt. Blandt disse løgne er den om Hamas.
o) Det er et faktum, at Hamas er et demokratisk valgt parti og en modstandsbevægelse, som væbnet kæmper mod den zionistiske plan om at udrense palæstinenserne. Løgnen består i, at Hamas omtales som terrorister.
Vi-partiet spørger: ”Kære medborgere, hvorfor lukker i øjnene for zionisternes og vores egne umenneskelige myrderier? Hvornår vil I anerkende fakta?”
Vi-partiet spørger: ”Kære Kong Frederik, vil du kendes som Frederik Folkemorder? Hvornår træder du i karakter?”
HVIS DU VIL DELTAGE I DEBATTEN, så skal du fortælle:
1. Om du tror på de fakta, som Vi-partiet har fremlagt?
2. Om du er enig i, at løsningen på situationen i Israel er, at de fordrevne palæstinensere vender hjem og får deres huse og ejendom tilbage, og at der laves en ny grundlov i Israel, som gør alle til ligeværdige borgere uanset deres religiøse tilhørsforhold?
3. Hvis du ikke tror på Vi-partiets fakta, og hvis du er uenig i løsningsforslaget, så skal du fortælle hvorfor.
Alle skal uddanne sig i ideologi her: www.vipartiet.dk

We use cookies to improve shopping experience on this website.